Voor wie: Kinderen en tieners met schoolproblemen

Hoe lang duurt het: 2-3 dagen ongeveer

Hoeveel het kost: 384 €

Hoe het eindigt: Eindrapport en mogelijke diagnose (DSA)

Waar de beoordeling plaatsvindt: Via Ugo Bassi, 10 (Bologna)

Hoe u contact met ons kunt opnemen: 392 015 3949

Voor wie?

Dit type pad is bijzonder geschikt voor veel soorten situaties. Bijvoorbeeld wanneer de persoon moeite heeft om gefocust te blijven, informatie en procedures (te bestuderen teksten, tabellen, rekenprocedures ...) uit het hoofd te leren, concepten uit te drukken, schriftelijke en mondelinge informatie correct te lezen en te begrijpen.

In andere omstandigheden betreft de twijfel de mogelijkheid dat het kind of de jongere over capaciteiten beschikt die veel hoger zijn dan de norm en dat het bijgevolg mogelijk gepersonaliseerd onderwijs nodig heeft.

Het is vooral handig wanneer sommige van deze aandoeningen worden vermoed:

  • dyslexie (leesproblemen)
  • dysorthography (spellingsproblemen)
  • dyscalculie (rekenproblemen)
  • dysgrafie (problemen bij het produceren van leesbaar schrijven)
  • ADHD (aandachts- en impulsiviteitsproblemen)
  • Spraakstoornissen
  • Plusdotatie (intellectueel niveau veel hoger dan de norm)

Hoe is het gedaan?

Anamnestic interview. Het is een cognitief moment gericht op het verzamelen van relevante informatie over de klinische geschiedenis van de patiënt. Deze fase helpt bij het identificeren van het mogelijke probleem en biedt een eerste oriëntatie om de evaluatiefase op te zetten.

Evaluatie en diagnostisch kader. Tijdens de beoordeling zal het kind (of de jongere) aan enkele tests worden onderworpen die als algemeen doel hebben het cognitief functioneren en de leerprestaties te onderzoeken (bijvoorbeeld het intellectuele niveau, aandachtsvaardigheden, geheugen, taal, het verwerven van lezen, schrijven en rekenen).

Opstellen van het rapport en terugkeergesprek. Aan het einde van het diagnostische proces zal een rapport worden opgesteld met een samenvatting van wat er uit de vorige fasen is voortgekomen. Er zullen ook interventievoorstellen worden gerapporteerd. Dit rapport wordt tijdens het terugkeergesprek aan de ouders bezorgd en toegelicht, met de conclusies en de daaruit voortvloeiende interventievoorstellen.

Wat kan daarna worden gedaan?

Op basis van wat uit de beoordeling naar voren is gekomen, kunnen verschillende paden worden geïmplementeerd:

In het geval van een specifieke leerstoornis, krachtens de Wet 170 / 2010, de school moet een document produceren met de naam Personalised Didactic Plan (PDP), waarin hij de compenserende en doseerhulpmiddelen zal aangeven die hij zal moeten gebruiken om het onderwijs over de leermethoden van het kind / de jongen aan te passen (zie ook: DSA-diagnose: wat te doen?).

In het geval van andere kenmerken, zoals aandachtsproblemen, geheugenproblemen of een zeer hoog intellectueel niveau, is het altijd mogelijk om een ​​gepersonaliseerd leerplan op te stellen op grond van de ministeriële circulaire over BES (speciale onderwijsbehoeften).

Verder vergaderingen van logopedie om aspecten met betrekking tot taal of leren (lezen, schrijven en rekenen) te verbeteren, neuropsychologie cursussen om aandachts- en geheugenvaardigheden en oudertrainingen te verbeteren om de juiste strategieën te vinden voor het omgaan met gedragsproblemen van kinderen.

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken

fout: Inhoud wordt beschermd !!