• dyslexie, dysorthography, dyscalculie, dysgrafie
  • Aandachtsproblemen en hyperactiviteit (ADHD)
  • Problemen van taal
  • Behandelingen voor specifieke aandoeningenleren, aandoeningen vanaandacht en kwalen van taal
  • Behandeling van aandoeningen van voce
  • Behandeling van aandoeningen van zwaluw
  • Pad van steun voor ouders voor het omgaan met gedragsproblemen van kinderen

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken